Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta, godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om vår policy för web och personuppgifter

| | | | | |

Installationsbilder GEOBES®

 

  Geobes bentonitblandning som tätmembran

  Geobes bentonitblandning

  Översiktsbild tätmembran Geobes

  Installation av Geobes

 

 

 

 

 


 

GEOBES® säljs och marknadsförs av
Svenska Geotech AB

 

GEOBES® bentonitblandad sand

Allmänt

Bentonit är en lera med vulkaniskt ursprung som har helt unika egenskaper vad gäller täthet mot genomströmning av vatten. Bentonit består av vattenabsorberande mineraler. Upptaget av vatten får bentoniten att svälla flera gånger sin egen volym, och tätheten skapas av att lerpartiklar stängs in i ett begränsat utrymme och tillförs vatten. Expansionen skapar ett tryck som eliminerar håligheter och gör bentoniten tät.

 

GEOBES® bentonitblandad sand/stenmjöl är ett kostnadseffektivt sätt att använda bentonitens tätande egenskap. Genom att blanda upp bentonit med stenmjöl skapas en prisvärd produkt med mycket goda tätande egenskaper. Blandningen skapar en stabil struktur även ur ett långt tidsperspektiv. GEOBES® består av natriumbentonit, stenmjöl och vatten.

Täthet

Beroende på konstruktionens behov av täthet kan receptet för inblandning av bentonit förändras. GEOBES® 10 uppnår en hydraulisk konduktivitet på 1 x 10-10 m/s vid 95% kompaktion. Packningen är helt avgörande för att uppnå låga genomströmningshastigheter. GEOBES® levereras alltid i en fukthalt optimal för kompaktion. Optimala fukthalter och inblandningsrecept är testade på ackrediterade laboratorier.

Blandningsprocess

En bentonitblandad sands funktion är helt beroende av homogen blandning. GEOBES® blandas i en processtyrd planblandare med blandningssensorer vilket garanterar en homogen blandning. Varje sats får ett individnummer och mängden stenmjöl, natriumbentonit och vatten vägs och informationen sparas. Varje säck märks med samma individnummer som skapar spårbarhet av blandningskvaliteten. Emballaget är fukttätt för att bevara blandningens egenskaper till installation.

Fysikaliska data

Densitet (vid 95 % packningsgrad)

ca. 2000 kg/m3

Densitet lösvikt

ca. 1300 kg/m3

Färg

Grå

Miljö

GEOBES® bentonitblandad sand innehåller endast naturliga råvaror och mineraler. En geologisk barriär av GEOBES®-material följer markens naturliga rörelser utan att spricka, vilket är mycket positivt ur miljösynpunkt.

Förpackningar

GEOBES® bentonitblandad sand levereras i storsäck 1000 kg eller lösvikt efter beställning.

• GEOBES® 5, k-värde: 1 x 10-9

• GEOBES® 10, k-värde: 1 x 10-10

• GEOBES® 15, k-värde: 3 x 10-11

 

Ren natriumbentonit finns för leverans om

• Storsäck 1000 kg

• Småsäck 25 kg

Exempel på användningsområden för GEOBES® bentonitblandad sand

• Strömningsavskärande fyllning i rörgravar

• Bottentätning vid deponier

• Invallning av dammar

• Invallning av petroleumtankar

• Vertikala tätskärmar vid grundvattenströmmar

• Vertikala tätskärmar för att avskilja förorenad mark

Övrigt

GEOBES® är en färdigblandad produkt med garanterad kvalitet och funktion. Att använda GEOBES® sparar både tid och pengar då man ej behöver skaffa blandningsutrustning och utföra egna labbtester för genomsläpplighet utan kan använda materialet direkt på plats med garanterad funktion.

 

 

  Bes-ytor för SRV´s avfallshantering

  Troxlermätare för densitetkontroll

 

GEOBES® fog

GEOBES® bentonitfog är mycket tät, elastisk och har mycket bra vidhäftningsförmåga.

Produkten används till ny- eller tilläggsfogning i alla miljöer, t.ex. i gatsten, i marksten och i plattbeläggningar, där man ofta har problem med att fogen försvinner vid maskinsopning.

Produktens täthet är till fördel för att undvika frostsprängning i beläggningar. Dessutom klarar fogen relativt stora rörelser p.g.a. sina elastiska egenskaper.