Beräkna mängd för membran
Omvandla volym/vikt

Val av Geobes-blandning:

Yta som ska täckas:
m2
Minsta tid att passera genom skikt:
år
 
Tjocklek i packad form:
 
Beräknad åtgång Geobes:
 
 

Volym, packad Geobes:
m3
Volym Geobes i lösvikt:
m3
Beräknad åtgång Geobes:
0,0 ton

Det här är endast en vägledande beräkning och skall betraktas som en sådan.
På arbetsplatsen kan det komma till fler förutsättningar som det inte tas häsyn till i den vägledande beräkningen.