Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta, godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om vår policy för web och personuppgifter

bentonitt bentonitt

| | | | |

Installasjonsbilder GEOBES®

 

  bentonitt

  bentonitt

  bentonitt

  bentonitt

 

 

 

 

 


 

GEOBES® selges og markedsføres
i Norge av Norske Geotech AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOBES® bentonittblandet sand

Generellt om bentonitt

Bentonitt er en leire av vulkansk opprinnelse som har helt unike egenskaper når det gjelder tetthet mot gjennomstrømning av vann. Bentonitt er vannabsorberende mineraler. Opptak av vann får bentonitten til å svelle flere ganger sitt eget volum og tettheten skapes når leirpartikler stenges inne i et begrenset område og tilføres vann. Ekspansjonen skaper et trykk som fjerner tomrom og gjør bentonitten tett.

 

GEOBES® bentonittblandet sand/steinmel er en kostnadseffektiv måte å bruke bentonittens tettende egenskaper på. Ved å blande bentonitten med steinmel skapes et prisgunstig produkt med svært gode tette-egenskaper. Blandingen skaper en stabil struktur selv i et langt tidsperspektiv. Geobes består av natriumbentonitt, steinmel og vann.

Tetthet

Avhengig av konstruksjonens behov til tetthet kan oppskriften for innblanding av bentonitt endres. GEOBES® 10 oppnår en hydraulisk ledningsevne på 1 x 10-10 m/s ved 95% komprimering. Pakkingen er helt avgjørende for å oppnå lave gjennomstrømningshastigheter. Geobes leveres alltid med et fuktinnhold som er optimalt for komprimering. Optimale fuktighetsinnhold og innblandingsoppskrifter er testet ved akkrediterte laboratorier.

Blandingsprosess

En bentonittblandet sands funksjon er helt avhengig av en homogen blanding. GEOBES® blandes i en prosess-styrt planblander med blandingssensorer som garanterer en homogen blanding. Hvert sett får et individuelt nummer og mengden steinmel, natriumbentonitt og vann veies og informasjonen lagres. Hver sekk merkes med det samme nummeret som gir sporbarhet til blandingskvaliteten. Emballasjen er fukt-tett for å bevare blandingens egenskaper før installasjonen.

 

Fysiske data

Tetthet (95% pakningsgrad)

ca 2000 kg/m3

Tetthet løsvekt

ca 1300 kg/m3

Farge

Grå

Miljø

GEOBES® bentonittblandet sand inneholder kun naturlige ingredienser og mineraler. En geologisk barriere av geobes-materiale følger markens naturlige bevegelser uten å sprekke, noe som er svært positivt i et miljøhensyn.

Forpakninger

GEOBES® bentonittblandet sand leveres i storsekk på 1000 kg eller bulk etter bestilling.

• GEOBES® 5, k-verdi: 1 x 10-9

• GEOBES® 10, k-verdi: 1 x 10-10

• GEOBES® 15, k-verdi: 3 x 10-11

 

Ren natriumbentonitt er tilgjengelig for levering i:

• Storsekk 1000 kg

• Småsekk 25 kg

Eksempler på bruksområder for Geobes bentonittblandet sand:

• Strømavskjærende fylling i rørgraver

• Bunntetting i deponier

• Vertikale tetteskjermer

Annet

GEOBES® er et ferdigblandet produkt med garantert kvalitet og funksjon. Bruk av geobes sparer både tid og penger da man ikke trenger å anskaffe blandingsutstyr eller utføre egen laboratorietester på permeabilitet men kan anvende materialet direkte på byggeplass med garantert funksjon.

  BES-flater for SRV avfall

  Troxlermåler for tetthetskontroll

 

GEOBES® fug

GEOBES® bentonittfug er tett, elastisk og har meget god vedheft.

Produktet brukes til ny- eller tilleggsfuging i alle miljø, f. eks. i gatestein, brostein og belegningsstein der man ofte har problemer med at fugen forsvinner under maskinell feiing.

Produktets tetthet er en fordel for å unngå frostsprengning. Dessuten tåler fugen relativt store bevegelser på grunn av sine elastiske egenskaper.