Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta, godkänner du att vi använder cookies.
Läs mer om vår policy för web och personuppgifter

GEOBES® bentonittblandet sand

Bentonitt er en leire av vulkansk opprinnelse som har helt unike egenskaper når det gjelder tetthet mot gjennomstrømning av vann. Bentonitt er vannabsorberende mineraler. Opptak av vann får bentonitten til å svelle flere ganger sitt eget volum og tettheten skapes når leirpartikler stenges inne i et begrenset område og tilføres vann. Ekspansjonen skaper et trykk som fjerner tomrom og gjør bentonitten tett.

GEOBES® bentonittblandet sand/steinmel er en kostnadseffektiv måte å bruke bentonittens tettende egenskaper på. Ved å blande bentonitten med steinmel skapes et prisgunstig produkt med svært gode tette-egenskaper. Blandingen skaper en stabil struktur selv i et langt tidsperspektiv. Geobes består av natriumbentonitt, steinmel og vann.

Miljø

GEOBES® bentonittblandet sand inneholder kun naturlige ingredienser og mineraler. En geologisk barriere av geobes-materiale følger markens naturlige bevegelser uten å sprekke, noe som er svært positivt i et miljøhensyn.

Eksempler på bruksområder for Geobes bentonittblandet sand:

GEOBES® fug

GEOBES® bentonittfug er tett, elastisk og har meget god vedheft. Produktet brukes til ny- eller tilleggsfuging i alle miljø, f. eks. i gatestein, brostein og belegningsstein der man ofte har problemer med at fugen forsvinner under maskinell feiing. Produktets tetthet er en fordel for å unngå frostsprengning. Dessuten tåler fugen relativt store bevegelser på grunn av sine elastiske egenskaper.

Blandingsprosess

En bentonittblandet sands funksjon er helt avhengig av en homogen blanding. GEOBES® blandes i en prosess-styrt planblander med blandingssensorer som garanterer en homogen blanding. Hvert sett får et individuelt nummer og mengden steinmel, natriumbentonitt og vann veies og informasjonen lagres. Hver sekk merkes med det samme nummeret som gir sporbarhet til blandingskvaliteten. Emballasjen er fukt-tett for å bevare blandingens egenskaper før installasjonen.

Tetthet

Avhengig av konstruksjonens behov til tetthet kan oppskriften for innblanding av bentonitt endres. GEOBES® 10 oppnår en hydraulisk ledningsevne på 1 x 10-10 m/s ved 95% komprimering. Pakkingen er helt avgjørende for å oppnå lave gjennomstrømningshastigheter. Geobes leveres alltid med et fuktinnhold som er optimalt for komprimering. Optimale fuktighetsinnhold og innblandingsoppskrifter er testet ved akkrediterte laboratorier.

Fysiske data


Troxlermåler for tetthetskontroll
Tetthet (95 % pakningsgrad): ca 2000 kg/m3
k-verdi:
 GEOBES® 5 1 x 10-9
 GEOBES® 10 1 x 10-10
 GEOBES® 15 3 x 10-11
Tetthet løsvekt: ca. 1300 kg/m3
Farge: grå

Forpakninger

GEOBES® bentonittblandet sand leveres i storsekk på 1000 kg eller bulk etter bestilling.
Ren natriumbentonitt er tilgjengelig for levering i:

Annet

GEOBES® er et ferdigblandet produkt med garantert kvalitet og funksjon. Bruk av geobes sparer både tid og penger da man ikke trenger å anskaffe blandingsutstyr eller utføre egen laboratorietester på permeabilitet men kan anvende materialet direkte på byggeplass med garantert funksjon.